noty01 noty02 noty03

Samples

  1. Ján Levoslav Bella: Weiche nicht, o süßer Traum (for voice and piano)
  2. pdficon large Ján Levoslav Bella: Jaroslav a Laura (orchestra score)
  3. pdficon large Marta Hulková: Pohrebné piesne v repertoári Ľubického spevníka (17. -18. storočie), In: Hana Urbancová (ed.) Lament v hudbe, p. 219. (engraving in a scientific study)
  4. pdficon large Eva Veselovská: Lamentatio Jeremiae v stredovekých prameňoch so vzťahom k územiu Slovenska, In: Hana Urbancová (ed.) Lament v hudbe, p 154. (engraving in a scientific study)
  5. pdficon large Ingeborg Šišková: Dejiny hudby IV. (engraving in a professional article)