klavesy klavesy01 klavesy02

Kompozícia

Filmová hudba tvorí významnú oblasť mojich umeleckých aktivít. Venujem sa jej po teoretickej aj praktickej stránke. Ponúkam aj širokú paletu hudby do reklám, scénických diel, choreografií a audiokníh.

Pri svojich dielach zabezpečujem aj aranžovanie, notografiu a nahrávanie.