noty01 noty02 noty03

Operatívna notografia

Notograf sa často stáva členom realizačného tímu i v prípadoch, keď ide o premiérové uvedenie diel alebo o štúdiovú nahrávku. Sú to situácie, kedy sa skladateľ alebo aranžér po prvom vypočutí skladby rozhodne urobiť ešte niektoré zásahy do partitúry.

Úlohou notografa je zanesenie týchto zmien do partitúry a partov priamo na mieste, kde hneď aj vytlačí korigovaný hudobný materiál. Stála prítomnosť notografa a jeho operatívna práca šetrí čas a samozrejme aj financie, keďže najčastejšie ide o hudobné telesá s veľkým počtom umelcov.