01 02 03 04 05 06

O mne

Hudbou sa zaoberám už od detstva. Vyštudoval som Konzervatórium v Žiline v odbore Hra na akordeóne s vedľajším odborom Dirigovanie. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave som vyštudoval odbor Teória hudby. Doktorandské štúdium som absolvoval na Masarykovej univerzite v Brne v odbore Hudební věda. V súčasnosti prednášam na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v Ateliéri zvukovej skladby. Z praktickej potreby písania nôt ako dirigenta, aranžéra a skladateľa sa vyvinul profesionálny záujem o notografiu. Moja sadzba nôt sa objavuje v mnohých tituloch odbornej a vedeckej literatúry, ako aj na pultoch hudobníkov. Široké pole skúseností nadobudnutých v tímovej práci i štúdiom odbornej literatúry je zárukou korektnej spolupráce.

Kompozícia filmovej hudby predstavuje oblasť, kde môžem naplno prejaviť svoje umelecké cítenie. Spojenie hudby a obrazu ma fascinuje z pohľadu vnímania audiovizuálneho diela ako celku, kde je vklad skladateľa neodmysliteľnou súčasťou a často významotvornou jednotkou celého diela. Široké spektrum námetov filmov ma vedie k využívaniu postupov klasickej aj populárnej hudby rôznych štýlov a žánrov. Asi najlepšie je to viditeľné na mojej trojročnej spolupráci so štúdiom animovaného filmu Animoline na tvorbe seriálu Ovce.sk, ktorý získava množstvo ocenení doma i v zahraničí.

Je mi blízka aj tvorba scénickej a mediálnej hudby a aranžovanie skladieb najmä v spojení s vokálmi, kde môžem využiť svoje bohaté skúsenosti umeleckého vedúceho a dirigenta speváckych zborov.

Mám rád to, čo robím a je to vidno aj na mojej práci.