noty01 noty02 noty03

Prečo osloviť profesionála?

V dnešnej dobe je k dispozícii pomerne veľké množstvo voľne šíriteľných notografických softvérov, ktoré v základoch postačujú na zachytenie hudobného nápadu s jeho úpravou. Zakúpenie výkonnejších softvérov ako Finale alebo Sibelius taktiež nie je finančne náročné. Intuitívne užívateľské rozhranie softvérov poskytuje aj bez hlbších vedomostí z prostredia informatiky a notografie pomerne uspokojivý výsledok.

Problémy nastanú vtedy, keď je snaha pomocou základného softvéru na zápis nôt dosiahnuť profesionálne výsledky a chýbajú nástroje na ich realizáciu. V inom prípade je zasa potrebná hlbšia znalosť výkonného softvéru alebo chýbajúce notografické zručnosti. Žiaľ, musíme zo skúseností konštatovať, že dodatočné formátovanie dodanej partitúry do profesionálnej podoby trvá často dlhšie ako jej napísanie.

Notografický softvér v súčasnosti obsahuje a sleduje pravidlá notografie, no žiaden softvér nemôže byť perfektným notografom. Až človek určuje kvalitu konečného produktu. Práca profesionálneho notografa siaha ďalej ako sú rokmi vyvíjané pravidlá notografie a to do variety individuálnych prístupov v zápise hudby. Každé hudobné dielo je jedinečné a proces sadzby nôt a výsledok musí rešpektovať túto skutočnosť. Taktiež analytické texty o hudbe vyžadujú individuálny prístup pri vytváraní neštandardných znakov, ktoré notograf dokáže včleniť do systému notografického softvéru.

Profesionálna práca notografa napomáha aj interpretačnému výkonu v podobe vhodného miesta otáčania nôt, zalomenia riadkov, výberu veľkosti a typu fontu atď.

Profesionálna sadzba z našej strany je rýchla, čistá a prehľadná. Je v tom nielen remeslo, ale aj kus umenia.