01 02 03 04 05 06

Ceny

Cenová kalkulácia je závislá od grafickej náročnosti notovej predlohy a jej čitateľnosti. Stanovenie ceny je teda individuálne pre každý projekt.

Neváhajte poslať ukážku diela s počtom taktov a obratom Vám zašlem cenovú ponuku.