noty01 noty02 noty03

Sadzba nôt

Už od roku 2000 zabezpečujem profesionálnu sadzbu nôt, ktorá rešpektuje notografické štandardy, ale i individuálne požiadavky klientov. Hudobno-teoretické vzdelanie a taktiež interpretačná prax sú zárukou porozumenia hudobnému textu a korektnej sadzby. Rozmanitosť realizovaných projektov siaha od stredovekej notácie až po skladby zo súčasnosti. V rozsahu náročnosti ide o sadzby ľudových jednohlasných piesní po obsiahle orchestrálne partitúry. Výsledná sadzba nôt sa objavuje tak vo vedeckých štúdiách a monografiách doma i v zahraničí, ako aj na pultoch výkonných umelcov.

Notografický softvér Finale s množstvom zásuvných modulov je flexibilným prostriedkom na realizáciu sadzby. Variabilita výstupných formátov poskytuje široké pole využitia sadzby od printovej formy po internetové publikovanie nôt.

Noty v braillovom písme

Pole sadzby nôt som v nedávnej minulosti rozšíril aj o sadzbu nôt v braillovom písme. Ide o špecifický technologický postup. Táto úzko špecializovaná oblasť notografie poskytuje nevidiacim hudobníkom široké možnosti vo výbere skladieb do svojho repertoáru.

Dlhoročné skúsenosti sú nielen zárukou kvality, ale i rýchlosti realizácie projektov.