noty01 noty02 noty03

Tlač a väzba

Pre interpretáciu je dôležitá nielen kvalitná a prehľadná sadzba nôt, ale i jej printová podoba. Kvalita papiera, jeho formát, tlač, zalomenie strán a väzba tvorí dôležitú súčasť celkovej produkcie. Ponúkame rôzne druhy hrúbky papiera v rozmeroch od A5 po A3 a taktiež v amerických formátoch STMT, Letter, Legal a Ledger. Zalomenie strán rešpektuje výstavbu hudobného diela a ich otáčanie je situované do najvhodnejších miest. Variabilná väzba dopĺňa maximálny komfort pre interpretov.

Pre vydavateľov poskytujeme aj sadzbu a zalomenie celej publikácie. Máme skúsenosti s edíciami nôt, či vedeckými monografiami s textom a notovými príkladmi.