01 02 03 04 05 06

Vajnory spievajú

Do našich knižných obchodov sa dostala zbierka piesní Vajnory spievajú. Obsahuje 301 piesní, ktorých sadzbu som realizoval v tíme skvelých ľudí a odborníkov na svoju oblasť.

Autorom publikácie je významný slovenský hudobný folklorista a etnomuzikológ PhDr. Ondrej Demo, CSc., ktorý v tejto zbierke prezentuje výsledky svojho dlhoročného výskumu a podáva obraz o bohatosti hudobného folklóru obce Vajnory.