01 02 03 04 05 06

Evanjelický spevník

Piate vydanie evanjelického spevníka má novú sadzbu nôt. Vyhotovil som ju pre vydavateľstvo Tranoscius. Ťažiskom je 700 piesní, ktoré boli pre mňa zaujímavou skúsenosťou z pohľadu obsahu a taktiež v oblasti sadzby v metricky kombinovaných taktoch s dôrazom na priestorovo úspornú sadzbu.

Ďakujem celému pracovnému kolektívu za profesionálny prístup, najmä Doc. Anne Predmerskej a grafičke Andrei Mikulcovej, ktoré boli mojimi najbližšími spolupracovníčkami. Viac o spevníku sa dozviete TU.